Verder winkelen

Hand elevatie test bij tunnel syndroom

De Hand elevatie test is een klinische test die wordt uitgevoerd om te beoordelen of een patiënt symptomen of ongemak ervaart die verband houden met CTS. Carpaal tunnelsyndroom is een aandoening waarbij de middelste zenuw (de nervus medianus) die door de carpale tunnel in de pols loopt, bekneld raakt en compressie ondervindt, wat leidt tot symptomen zoals pijn, gevoelloosheid en tintelingen in de hand en vingers.

De Hand elevatie test bij CTS houdt in dat de patiënt zijn of haar hand omhoog houdt, meestal met de handpalm naar boven gericht en de vingers gestrekt. De test is ontworpen om de druk in de carpale tunnel te verminderen door de pols in een neutrale positie te brengen, wat kan leiden tot verlichting van de symptomen bij sommige patiënten met CTS. De test kan worden uitgevoerd door een arts of een andere zorgverlener als onderdeel van de diagnostische evaluatie van CTS.

Het is belangrijk te vertellen dat de Hand elevatie test slechts één van de vele diagnostische tests is die worden gebruikt om CTS te evalueren. Andere tests, zoals de Tinel-test en de Phalen-test, kunnen ook worden uitgevoerd om de diagnose te bevestigen. 

carpaal-tunnelsyndroom

Waarom symptomen of ongemak meten die verband houden met CTS?

Het meten van symptomen of ongemak die verband houden met het carpaal tunnelsyndroom (CTS) is belangrijk om verschillende redenen:

Diagnose: Het identificeren en meten van symptomen zoals pijn, gevoelloosheid, tintelingen en zwakte in de hand en vingers is cruciaal voor de diagnose van CTS. Deze symptomen zijn karakteristiek voor de aandoening en helpen artsen bij het onderscheiden van CTS van andere mogelijke oorzaken van hand- en polsklachten.

Behandeling: Het meten van symptomen is essentieel om de ernst van CTS vast te stellen. Afhankelijk van de ernst van de symptomen kan de benadering van de behandeling variëren. Milde gevallen kunnen baat hebben bij conservatieve behandelingen zoals polssteunen, fysiotherapie en medicijnen, terwijl ernstigere gevallen chirurgische ingrepen nodig kunnen hebben.

Pijnbestrijding: Het meten van pijnniveaus stelt artsen in staat om de effectiviteit van pijnbestrijdingsmaatregelen te beoordelen. Dit kan helpen bij het aanpassen van medicatiedoseringen of het aanbieden van alternatieve pijnverlichtende behandelingen.

Follow-up: Het meten van symptomen in de loop van de tijd is belangrijk voor het volgen van de voortgang van de behandeling. Het stelt zorgverleners in staat om te beoordelen of de symptomen verbeteren, verslechteren of stabiel blijven, wat kan leiden tot aanpassingen in de behandelingsplannen.

Kwaliteit van leven: CTS-symptomen kunnen aanzienlijk van invloed zijn op de kwaliteit van leven van een individu, vooral als ze onbehandeld blijven. Het meten van symptomen helpt bij het begrijpen van de impact van de aandoening op dagelijkse activiteiten en functioneren, wat belangrijk is voor de algehele gezondheid en welzijn van de patiënt.

Hoe voer je een hand elevatie test uit?

Een hand elevatie test, ook wel bekend als de Phalen-test, kan worden uitgevoerd om te evalueren of een persoon symptomen of ongemak ervaart die verband houden met het carpaal tunnelsyndroom (CTS). Hier is hoe je deze test kunt uitvoeren:

Voorbereiding:
Zorg voor een rustige en comfortabele omgeving waarin de persoon ontspannen kan zitten.

Instructies:
Leg aan de persoon uit wat de test inhoudt en waarom deze wordt uitgevoerd. Vertel hen dat ze hun handen moeten gebruiken om de test uit te voeren. Positie van de handen: Vraag de persoon om beide handen te buigen bij de polsen, met de handpalmen naar beneden gericht, zodat de vingers omhoog wijzen.

Duur van de test:
Laat de persoon de handen in deze positie houden gedurende 1 tot 2 minuten.

Observeren van symptomen:
Gedurende deze tijd moet je observeren of de persoon symptomen begint te vertonen die verband houden met CTS. Deze symptomen kunnen onder meer pijn, gevoelloosheid, tintelingen of een branderig gevoel in de handen, vingers of polsen zijn.

Herhaling:
De test kan worden herhaald voor de andere hand als dat nodig is.

Als de persoon symptomen ervaart tijdens de test, zoals pijn, gevoelloosheid of tintelingen, kan dit een indicatie zijn van mogelijke CTS. Het is belangrijk om de ernst van de symptomen te noteren en de persoon door te verwijzen naar een medische professional voor verder onderzoek en diagnose.

timer

Wat heb je nodig voor het uitvoeren van een hand elevatie test?

Voor het uitvoeren van een hand elevatie test, ook bekend als de Phalen-test, heb je niet veel specifieke benodigdheden nodig. Het is een eenvoudige klinische test die met minimale middelen kan worden uitgevoerd. Belangrijk is dat de patiënt een comfortabele zithouding aan kan nemen en dat je de tijd kan timen. Punten waar je nog op kan letten of rekening mee kan houden zijn:

Zorg voor een rustige ruimte waarin de persoon die wordt getest, comfortabel kan zitten en ontspannen. Geef een duidelijk uitleg wat de test inhoudt, waarom deze wordt uitgevoerd en wat er van hen wordt verwacht tijdens de test. De persoon die wordt getest, moet een stoel hebben om op te zitten. Zorg ervoor dat de stoel comfortabel is en de persoon in staat stelt om de handen gemakkelijk te buigen bij de polsen. De persoon die wordt getest, moet beide handen kunnen gebruiken om de test uit te voeren. Zorg ervoor dat hun handen schoon en droog zijn. Om de duur van de test bij te houden, heb je een klok of timer nodig. Hiermee kun je de persoon vragen om de handen gedurende 1 tot 2 minuten in de vereiste positie te houden.

Wat meet je bij de hand elevatie test?

Bij de Hand elevatie test bij carpaal tunnelsyndroom (CTS) worden voornamelijk de symptomen en reacties van de persoon gemeten. De punten die je meet en observeert tijdens deze test zijn:

Symptomen: Tijdens de test observeer je of de persoon symptomen ervaart die verband houden met CTS. Deze symptomen kunnen zijn:

 • Pijn in de hand, vingers of pols.
 • Gevoelloosheid in de hand of vingers.
 • Tintelingen in de hand of vingers.
 • Een branderig gevoel in de hand of vingers.

Duur van de test: Je meet de tijd dat de persoon de handen in de verhoogde positie houdt. Meestal wordt gevraagd om de handen gedurende 1 tot 2 minuten omhoog te houden.

Reactie op de test: Je observeert de reactie van de persoon op de test. Als symptomen optreden tijdens de test, zoals pijn, gevoelloosheid of tintelingen, noteer je de ernst en duur van deze symptomen.

De Hand elevatie test is bedoeld om te beoordelen of het verhogen van de handen bij de polsen symptomen van CTS veroorzaakt of verergert. Als de test positief is en de persoon tijdens de test symptomen ervaart, kan dit een indicatie zijn van mogelijke CTS. Het is echter belangrijk op te merken dat de test op zichzelf geen definitieve diagnose van CTS is. Verdere evaluatie door een medische professional, inclusief mogelijk aanvullende tests zoals zenuwgeleidingstests, is vaak nodig om de aandoening definitief te bevestigen. De Hand elevatie test is echter een nuttige eerste stap om te bepalen of verdere evaluatie gerechtvaardigd is.

carpaal-tunnelsyndroom-test

Andere testen om het carpaal tunnel syndroom te beoordelen

Er zijn verschillende tests en diagnostische methoden die worden gebruikt om het carpaal tunnel syndroom (CTS) te beoordelen en te diagnosticeren. Enkele voorbeelden van de meest gebruikte tests en evaluatiemethoden zijn:

 • Klinische evaluatie: Een arts zal eerst een klinische evaluatie uitvoeren, waarbij de medische geschiedenis van de patiënt wordt besproken en fysiek onderzoek wordt gedaan. De arts zal letten op symptomen zoals pijn, gevoelloosheid, tintelingen en zwakte in de handen en vingers.
 • Phalen-test: Ook bekend als de Hand elevatie test, waarbij de persoon de handen bij de polsen buigt en omhoog houdt om te zien of dit symptomen van CTS verergert.
 • Tinel-test: Tijdens deze test tikt de arts zachtjes op de carpale tunnel om te zien of dit tintelingen of een elektrische schok veroorzaakt in de vingers.
 • Zenuwgeleidingstests: Deze tests meten de snelheid waarmee zenuwsignalen door de mediane zenuw (die door de carpale tunnel loopt) worden overgebracht. Vertraagde geleiding kan wijzen op CTS.
 • Elektromyografie (EMG): Dit is een test waarbij elektroden worden gebruikt om de elektrische activiteit in spieren te meten. Het kan helpen bij het identificeren van schade aan de mediane zenuw.
 • Beeldvorming: In sommige gevallen kan beeldvorming zoals een echografie of een MRI-scan worden gebruikt om de anatomie van de pols en de carpale tunnel te beoordelen en andere mogelijke oorzaken van symptomen uit te sluiten.
 • Provocatietests: Deze tests omvatten het manipuleren van de pols en hand om te zien of dit de symptomen van CTS veroorzaakt of verergert.
 • Handkrachtmetingen: Hierbij wordt de kracht in de hand en vingers gemeten om eventuele zwakte te identificeren die kan worden geassocieerd met CTS.

De uiteindelijke diagnose van CTS wordt vaak gesteld op basis van een combinatie van klinische evaluatie, symptomen en de resultaten van aanvullende tests zoals zenuwgeleidingstests en EMG. Het is belangrijk om een medische professional te raadplegen als er symptomen zijn die wijzen op CTS, omdat vroege diagnose en behandeling de beste resultaten opleveren.

We helpen je graag verder!

Vul dan het formulier in met jouw gegevens en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op om je meer informatie te verstrekken.

Je hebt geen voornaam ingevoerd
Je hebt geen (correct) e-mailadres ingevoerd
Je hebt geen (correct) telefoonnummer ingevoerd