Verder winkelen

PWC test

De PWC-test staat voor "Physical Work Capacity-test" of "Fysieke Werkcapaciteit-test". Het is een fysieke fitheidstest die wordt gebruikt om iemands cardiorespiratoire fitheid en uithoudingsvermogen te meten. Tijdens deze test wordt de deelnemer meestal op een fiets geplaatst, en de weerstand wordt geleidelijk verhoogd terwijl de persoon blijft trappen. Het doel is om te bepalen hoeveel werk of inspanning iemand kan verrichten voordat ze uitgeput raken. 

De PWC-test kan worden uitgevoerd met verschillende protocollen en apparatuur, maar het basisidee blijft hetzelfde: het meten van iemands maximale inspanningsniveau en het vertalen naar een schatting van hun cardiorespiratoire fitheid. Deze test kan nuttig zijn voor het beoordelen van de fysieke fitheid van individuen, het monitoren van veranderingen in fitheid over de tijd, en het ontwerpen van trainingsprogramma's op basis van individuele capaciteiten. Bij het uitvoeren van een PWC test de belasting wordt de belasting verhoogd tot de hartslag is bereikt van 130 ( ongetraind), 150 ( getraind) of 170 ( goed getraind) slagen per minuut.

emotion-9003

Waarom cardiorespiratoire fitheid en uithoudingsvermogen meten?

Het meten van cardiorespiratoire fitheid en uithoudingsvermogen is belangrijk om verschillende redenen:

Gezondheidsbeoordeling: Cardiorespiratoire fitheid is een goede indicator van de algemene gezondheid. Lage fitheid op dit gebied is geassocieerd met een verhoogd risico op verschillende gezondheidsproblemen, waaronder hart- en vaatziekten, obesitas, diabetes en hypertensie. Het meten van cardiorespiratoire fitheid kan helpen bij het identificeren van personen met een verhoogd risico op deze aandoeningen.

Trainingsdoelen: Voor mensen die trainen of sporten, is het belangrijk om hun cardiorespiratoire fitheid en uithoudingsvermogen te meten om trainingsdoelen te stellen en de voortgang te volgen. Het helpt bij het bepalen van het juiste trainingsniveau en het aanpassen van trainingsprogramma's om de prestaties te verbeteren.

Prestatiebeoordeling: In de sportwereld is cardiorespiratoire fitheid van cruciaal belang voor atleten. Het meten van uithoudingsvermogen kan coaches en atleten helpen om de prestaties te evalueren, trainingsstrategieën te ontwikkelen en concurrentievoordeel te behalen.

Medische besluitvorming: Artsen kunnen cardiorespiratoire fitheid meten als onderdeel van de beoordeling van de gezondheid van een patiënt. Het kan helpen bij het stellen van diagnoses, het beheren van chronische aandoeningen en het beoordelen van de geschiktheid voor bepaalde medische procedures.

Levenskwaliteit: Een goede cardiorespiratoire fitheid en uithoudingsvermogen dragen bij aan een betere kwaliteit van leven. Mensen met een goede fitheid kunnen dagelijkse activiteiten gemakkelijker uitvoeren en genieten van een actieve levensstijl zonder overmatige vermoeidheid.

Het meten van cardiorespiratoire fitheid en uithoudingsvermogen is belangrijk voor zowel gezondheidsbeoordeling als prestatieverbetering in de sport en kan een belangrijke rol spelen bij het handhaven van een gezonde levensstijl. Het stelt individuen en professionals in staat om weloverwogen beslissingen te nemen over training, gezondheid en medische zorg.

Hoe voer je een PWC test uit?

Het uitvoeren van een Physical Work Capacity (PWC) test om iemands cardiorespiratoire fitheid te meten, kan variëren afhankelijk van het specifieke protocol dat wordt gebruikt. Onderstaand een tappenplan die je kan volgen voor het uitvoeren van een PWC-test:

Benodigdheden:

  • Een stationaire fiets of ergometer (een speciale fiets voor dit soort testen).
  • Hartslagmonitor.
  • Stopwatch.
  • Trainingspartner of begeleider (optioneel maar handig).

Voorbereiding:
Stel de ergometer in op de gewenste weerstandsniveaus. Het weerstandsniveau kan variëren afhankelijk van het specifieke PWC-protocol dat wordt gebruikt. Zorg ervoor dat de deelnemer comfortabel zit op de fiets en dat de zadelhoogte en stuurhoogte zijn aangepast aan hun lichaamslengte. Bevestig de hartslagmonitor bij de deelnemer.

Opwarmen:
Laat de deelnemer een korte opwarmingsperiode voltooien op een lage tot matige intensiteit om hun spieren op te warmen en de hartslag te verhogen.

Start van de test:
Begin de test door de deelnemer te vragen om op een vast tempo te trappen (meestal in omwentelingen per minuut) terwijl de weerstand geleidelijk wordt verhoogd volgens het vooraf bepaalde protocol.

Continue monitoring:
Houd de hartslag van de deelnemer in de gaten gedurende de hele test met behulp van de hartslagmonitor. Vraag de deelnemer om hun subjectieve inspanning te rapporteren, bijvoorbeeld op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 staat voor minimale inspanning en 10 staat voor maximale inspanning.

De test gaat door totdat de deelnemer uitputting bereikt of niet langer kan volhouden. Uitputting wordt meestal gedefinieerd als het moment waarop de deelnemer niet in staat is om het vooraf ingestelde traptempo te handhaven of wanneer ze aangeven dat ze niet langer kunnen doorgaan.

Noteren van gegevens:
Noteer het niveau van de weerstand en de tijd dat de deelnemer heeft doorgebracht op dat niveau. Noteer ook de maximale hartslag bereikt tijdens de test en eventuele subjectieve beoordelingen van inspanning.

Bereken PWC-waarde:
Gebruik de verzamelde gegevens om de Physical Work Capacity-waarde van de deelnemer te berekenen volgens het specifieke PWC-protocol dat wordt gebruikt. Deze waarde kan worden uitgedrukt in wattage, zoals PWC170 (de prestatie bij een hartslag van 170 slagen per minuut) of in andere eenheden, afhankelijk van het protocol.

Het exacte protocol en de stappen kunnen variëren, afhankelijk van het specifieke doel van de PWC-test en het gebruikte testprotocol. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de test wordt uitgevoerd door gekwalificeerd personeel om de nauwkeurigheid en veiligheid te waarborgen.

emotion-900-wit3

Wat heb je nodig voor het uitvoeren van een PWC test?

Het uitvoeren van een PWC test vereist enkele belangrijke voorbereidingen en hulpmiddelen. Allereerst is het essentieel dat je beschikt over een geschikte ergometer en een hartslagband. De ergometer speelt een cruciale rol in deze test, omdat deze moet voldoen aan specifieke kenmerken om de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de testresultaten te waarborgen.

Een van de belangrijkste kenmerken waar een ergometer aan moet voldoen, is dat deze in staat is om een geijkte wattage te leveren. Dit betekent dat de ergometer de mogelijkheid moet hebben om de weerstand nauwkeurig in te stellen volgens een gestandaardiseerd wattage. Dit is cruciaal omdat de testbelasting moet worden aangepast aan het individuele fitnessniveau van de persoon die de test ondergaat. Door de weerstand op een gecontroleerde manier te verhogen, kan de testgebruiker zijn inspanning geleidelijk opvoeren, waardoor de testresultaten betrouwbaarder worden. De Emotion 900 ergometer is zo'n fiets die aan deze eisen voldoet. Daarnaast heeft deze ergometer ook als grootste voordeel dat de PWC test al voor geprogrammeerd is.

Naast een ergometer is ook de hartslagband een onmisbaar hulpmiddel bij de PWC test. De PWC-test is gericht op het beoordelen van de cardiorespiratoire fitheid van een individu. Het meten van de hartslag is essentieel om te begrijpen hoe het cardiovasculaire systeem reageert op de toenemende inspanning. De hartslag is een belangrijke indicator van de intensiteit van de oefening en helpt bij het vaststellen van de trainingszones en de maximale inspanning van de deelnemer. Het vastleggen van hartslaggegevens tijdens de test is essentieel voor het berekenen van de Physical Work Capacity-waarde. Deze waarde is gebaseerd op de hartslagrespons van de deelnemer op de inspanning en wordt gebruikt om cardiorespiratoire fitheid te beoordelen. De hartslagmetingen kunnen worden gebruikt om het testprotocol aan te passen aan de individuele capaciteiten van de deelnemer. Hierdoor kan de test worden gepersonaliseerd om de beste resultaten te verkrijgen en de juiste trainingsniveaus te bepalen.

berekening-maken1

Resultaat berekenen

Het berekenen van het resultaat van een Physical Work Capacity (PWC) test kan variëren afhankelijk van het specifieke PWC-protocol dat wordt gebruikt. Onderstaand hebben we een algemeen stappenplan voor het berekenen van de PWC-waarde, zoals PWC170 (de prestatie bij een hartslag van 170 slagen per minuut):
Is het aantal slagen onduidelijk, houd dan het volgende aan: 130 ( ongetraind), 150 ( getraind) of 170 ( goed getraind) slagen per minuut.

Gegevens van de PWC-test, waaronder de weerstandsniveaus, de bijbehorende tijden, de maximale hartslag van de deelnemer en eventuele andere relevante gegevens heb je nodig om deze berekening te kunnen maken.

Verzamel de gegevens:
Zorg ervoor dat je alle relevante gegevens hebt verzameld tijdens de PWC-test, waaronder de weerstandsniveaus en de tijden waarop de deelnemer deze weerstandsniveaus heeft voltooid.

Bepaal de maximale hartslag (HRmax):
De maximale hartslag van de deelnemer moet tijdens de test zijn geregistreerd. Als dit niet het geval is, kan deze worden geschat met behulp van leeftijdsgerelateerde formules, zoals 220 min leeftijd.

Bereken de hartslagreserve (HRR):
De hartslagreserve is het verschil tussen de maximale hartslag (HRmax) en de rusthartslag (HRrust) van de deelnemer. HRrust is de hartslag in rusttoestand.
HRR = HRmax - HRrust

Bereken het percentage van de maximale hartslag (% HRmax):
Voor PWC170 willen we de prestatie meten bij een hartslag van 170 slagen per minuut. Bereken het percentage van de maximale hartslag dat overeenkomt met deze waarde:
% HRmax = (170 / HRmax) * 100

Bereken de PWC-waarde:
Gebruik het percentage van de maximale hartslag om de PWC-waarde te berekenen aan de hand van de gegevens van de test. Dit kan variëren afhankelijk van het gebruikte protocol, maar hier is een algemene formule:

PWC170 = (Tijd op PWC170 in seconden) / 1000
Hierbij wordt de tijd op PWC170 uitgedrukt in seconden.

Interpreteer de resultaten:
De berekende PWC-waarde, bijvoorbeeld PWC170, vertegenwoordigt de prestatie van de deelnemer bij een hartslag van 170 slagen per minuut. Dit kan worden gebruikt om cardiorespiratoire fitheid te beoordelen en trainingsniveaus te bepalen.

Houd er rekening mee dat de exacte berekeningen en formules kunnen variëren afhankelijk van het specifieke PWC-protocol dat wordt gebruikt. Het is belangrijk om te werken met gekwalificeerd personeel dat vertrouwd is met het gebruikte protocol om nauwkeurige en betekenisvolle resultaten te verkrijgen.

testen2

Vergelijking met andere fitheidstesten

Bij het beoordelen van iemands cardiorespiratoire fitheid zijn er verschillende fitheidstests beschikbaar, elk met zijn eigen unieke kenmerken en toepassingen. Hier vergelijken we de Physical Work Capacity (PWC) test met twee andere veelvoorkomende fitheidstests: de Astrand fietstest en de 6-minuten wandeltest. We zullen de voor- en nadelen van elk benadrukken.

Physical Work Capacity (PWC) test:
Voordelen: De PWC-test meet de prestatie bij een specifieke hartslag, bijvoorbeeld PWC170 bij een hartslag van 170 slagen per minuut. Dit maakt het mogelijk om cardiorespiratoire fitheid te beoordelen bij een specifieke inspanningsintensiteit. Het gebruik van een hartslagband zorgt voor nauwkeurige en objectieve metingen van de hartslag. De test kan worden aangepast aan individuele capaciteiten door de intensiteit van de inspanning aan te passen.

Nadelen: Het vereist gespecialiseerde apparatuur en gekwalificeerd personeel voor uitvoering, wat het minder toegankelijk maakt dan sommige andere tests. Het kan fysiek veeleisend zijn en kan niet worden uitgevoerd door mensen met beperkte fysieke capaciteiten.

Astrand fietstest:
Voordelen: De Astrand fietstest is relatief eenvoudig uit te voeren en vereist minimale uitrusting, zoals een ergometer en een hartslagband. Het meten van de VO2-max, een belangrijke indicator van cardiorespiratoire fitheid, is een van de belangrijkste voordelen van deze test. Het kan worden aangepast aan verschillende fitnessniveaus door de weerstand aan te passen.

Nadelen: De test is mogelijk minder geschikt voor mensen met beperkte beenfunctie of gewrichtsproblemen, omdat deze een actieve deelname op een fiets vereist. Het kan moeilijk zijn om een constante hartslag te handhaven, wat invloed kan hebben op de nauwheid van de resultaten.

6-minuten wandeltest:
Voordelen: De 6-minuten wandeltest is eenvoudig uit te voeren en vereist geen speciale apparatuur, behalve een stopwatch en een vlak parcours. Het is geschikt voor een breed scala aan mensen, inclusief ouderen en mensen met beperkte mobiliteit. Het meet de loopafstand in een vastgestelde tijd en is gericht op uithoudingsvermogen.

Nadelen: Deze test meet niet direct de VO2-max, wat een beperking kan zijn bij het beoordelen van cardiorespiratoire fitheid op het hoogste niveau. De resultaten zijn gevoelig voor individuele inspanning en motivatie, wat de consistentie kan beïnvloeden.

Het kiezen van de juiste fitheidstest hangt af van de doelstellingen, de fysieke mogelijkheden en de beschikbare uitrusting. Elke test heeft zijn eigen sterke punten en beperkingen, en de keuze moet worden afgestemd op de specifieke behoeften en mogelijkheden van het individu dat wordt getest. De PWC-test is geschikt voor het meten van prestaties bij een specifieke hartslag, terwijl andere tests mogelijk geschikter zijn voor bredere beoordelingen van cardiorespiratoire fitheid.

We helpen je graag verder!

Vul dan het formulier in met jouw gegevens en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op om je meer informatie te verstrekken over de PWC test in combinatie met de Emotion 900 ergometer!

Je hebt geen voornaam ingevoerd
Je hebt geen (correct) e-mailadres ingevoerd
Je hebt geen (correct) telefoonnummer ingevoerd