Verder winkelen

Astrand fietstest

De Åstrand fietstest, vernoemd naar de eminente Zweedse fysioloog Per-Olof Åstrand, staat bekend als een van de meest gebruikte fysieke fitheidstests om het aerobe uithoudingsvermogen van een individu te meten. Deze test, die vaak wordt uitgevoerd op een ergometer, is ontworpen om een schatting te geven van het maximale zuurstofverbruik (VO2 max) van een persoon. VO2 max is een cruciale maatstaf voor de cardiorespiratoire fitheid, en het biedt waardevolle inzichten in iemands algehele fysieke conditie.

De Åstrand fietstest is een zogenaamde submaximale test, wat betekent dat het niet tot het uiterste gaat om het maximale zuurstofverbruik te meten. In plaats daarvan wordt de test uitgevoerd op een gestandaardiseerd submaximaal niveau van inspanning, meestal ingesteld op een laag weerstandsniveau op de ergometer, om te voorkomen dat het te inspannend wordt. Tijdens de test wordt de persoon gevraagd om gedurende een bepaalde tijd te fietsen, meestal 6 minuten, terwijl de hartslag wordt gemonitord.

Het resultaat van de Åstrand fietstest is niet direct de VO2 max-waarde, maar eerder een schatting ervan. Deze schatting is gebaseerd op verschillende factoren, waaronder de hartslag tijdens de test, leeftijd en geslacht. De Åstrand formule wordt vaak gebruikt om deze schatting te berekenen. Het uiteindelijke resultaat wordt uitgedrukt in milliliter zuurstof per kilogram lichaamsgewicht per minuut (ml/kg/min), wat een maat is voor de aerobe capaciteit van het individu.

emotion-9001

Waarom cardiorespiratoire fitheid meten?

Cardiorespiratoire fitheid meten is belangrijk om verschillende redenen:

Gezondheidsbeoordeling: Het meten van cardiorespiratoire fitheid kan helpen bij het beoordelen van de algemene gezondheid van een persoon. Een goede cardiorespiratoire fitheid is geassocieerd met een lager risico op verschillende gezondheidsproblemen, zoals hart- en vaatziekten, obesitas en diabetes.

Trainingsniveau bepalen: Door cardiorespiratoire fitheid te meten, kunnen mensen hun trainingsniveau evalueren en de effectiviteit van hun trainingen volgen. Het helpt hen om te begrijpen of ze vooruitgang boeken en hun doelen bereiken.

Risicobeoordeling: Lage cardiorespiratoire fitheid is geassocieerd met een verhoogd risico op gezondheidsproblemen. Door de fitheid te meten, kunnen gezondheidswerkers individuen identificeren die een hoger risico lopen en hen adviseren over passende interventies en levensstijlaanpassingen.

Prestatieverbetering: Voor atleten is het meten van cardiorespiratoire fitheid cruciaal om de prestaties te optimaliseren. Het helpt bij het identificeren van zwakke punten en het ontwikkelen van trainingsprogramma's om deze te verbeteren.

Motivatie: Het volgen van cardiorespiratoire fitheid kan mensen motiveren om actiever te zijn en gezondere keuzes te maken in hun levensstijl. Het zien van positieve veranderingen in fitheidsniveaus kan hen aanmoedigen om hun inspanningen voort te zetten.

Er zijn verschillende manieren om cardiorespiratoire fitheid te meten, waaronder maximale zuurstofopname (VO2-max), hartslag tijdens inspanning, en verschillende soorten fysieke tests. Over het algemeen is het meten van cardiorespiratoire fitheid een waardevol instrument voor het behoud van een goede gezondheid en het verbeteren van de levenskwaliteit.

Hoe voer je een Astrand fietstest uit?

Startpositie:
De patiënt plaatst een hartslagband om en neemt plaats op de ergometer. Stel het zadel zo in dat bij de laagste positie van het pedaal de knie licht gebogen is (ongeveer 170 graden).

Instructies:
Begin met fietsen op een snelheid van ongeveer 60 omwentelingen per minuut. Begin eerst met een korte opwarming van 2 minuten. Daarna kan (eventueel geleidelijk) de gewenste testbelasting worden ingesteld. De test duurt ongeveer 6 minuten, gevolgd door een cooling-down.

Uitvoering:
Laat de patiënt gedurende ongeveer 2 minuten fietsen met een lage weerstand. Verhoog vervolgens de weerstand naar de testbelasting (eventueel geleidelijk). Houd een trapfrequentie aan tussen de 50 en 60 omwentelingen per minuut. Meet elke minuut de hartslag (HF). In de laatste twee minuten wordt de HF elke 15 seconden gemeten. Als een min of meer constante HF wordt bereikt (steady state, met niet meer dan 5 slagen/minuut verschil), bereken dan de gemiddelde HF van de laatste twee minuten. Na de 6e minuut volgt een cooling-down en is de test voltooid.

Resultaat:
De VO2-max wordt berekend met behulp van het Astrand & Rhyming nomogram (Figuur 1) met leeftijdscorrectie (Tabel 1). Teken een lijn vanaf de gefietste belasting naar de gemiddelde hartfrequentie. Lees het maximale zuurstofverbruik af en vermenigvuldig dit indien nodig met de leeftijdsfactor. Om een geldige berekening te kunnen maken, moet de hartfrequentie boven de 130 slagen per minuut komen. Als dit niet het geval is, moet de weerstand worden verhoogd totdat de hartfrequentie boven de 130 slagen per minuut ligt, en moet er opnieuw gefietst worden tot de steady state is bereikt, die gedurende 2 minuten wordt aangehouden.

Als de hartfrequentie de maximale waarde nadert (rekening houdend met de leeftijd van de patiënt), moet de test worden afgebroken. Overweeg het gebruik van een RPE-schaal om de ervaren inspanning te meten.

emotion-900-wit1

Wat heb je nodig voor het uitvoeren van een Astrand fietstest?

Het uitvoeren van een Astrand fietstest vereist enkele belangrijke voorbereidingen en hulpmiddelen. Allereerst is het essentieel dat je beschikt over een geschikte ergometer en een hartslagband. De ergometer speelt een cruciale rol in deze test, omdat deze moet voldoen aan specifieke kenmerken om de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de testresultaten te waarborgen.

Een van de belangrijkste kenmerken waar een ergometer aan moet voldoen, is dat deze in staat is om een geijkte wattage te leveren. Dit betekent dat de ergometer de mogelijkheid moet hebben om de weerstand nauwkeurig in te stellen volgens een gestandaardiseerd wattage. Dit is cruciaal omdat de testbelasting moet worden aangepast aan het individuele fitnessniveau van de persoon die de test ondergaat. Door de weerstand op een gecontroleerde manier te verhogen, kan de testgebruiker zijn inspanning geleidelijk opvoeren, waardoor de testresultaten betrouwbaarder worden. De Emotion 900 ergometer is zo'n fiets die aan deze eisen voldoet. Daarnaast heeft deze ergometer ook als grootste voordeel dat de Astrand test al voor geprogrammeerd is.

Naast een ergometer is ook de hartslagband een onmisbaar hulpmiddel bij de Astrand fietstest. Het monitoren van de hartslag tijdens de test stelt de tester in staat om de cardiovasculaire reactie van het lichaam op de inspanning nauwlettend te volgen. Dit geeft waardevolle informatie over de cardiorespiratoire fitheid van de persoon en maakt het mogelijk om de VO2-max te berekenen, wat een belangrijk meetpunt is voor de cardiovasculaire gezondheid en fitheid.

astrand-test

Resultaten berekenen

De resultaten van een Astrand fietstest worden berekend op basis van de gemeten hartslag (HF) en de weerstand (wattage) tijdens de test. Om de resultaten te berekenen kan je het volgende stappenplan gebruiken:

Stap 1: Verzamel gegevens
Noteer de gemeten gegevens tijdens de Astrand fietstest: de gemiddelde hartslag tijdens de laatste twee minuten van de test (HFss), het gewicht van de persoon (in kilogram), de gebruikte weerstand (in wattage), en de leeftijd van de persoon (in jaren).

Stap 2: Leeftijdscorrectie
Pas een leeftijdscorrectie toe op de gemeten HFss om de gecorrigeerde HFss te verkrijgen:
HFss (gecorrigeerd) = HFss + (0,41 × leeftijd in jaren) - 17,8

Stap 3: Wattage omzetten naar kg/min
Als het wattage niet is uitgedrukt in kg/min, moet je het omrekenen. Dit kan worden gedaan door het wattage te delen door 6,12 (aangenomen dat 1 watt overeenkomt met een zuurstofverbruik van 6,12 ml/kg/min).

Stap 4: Bereken de VO2-max
Gebruik de volgende formule om de VO2-max te berekenen:
VO2-max = (wattage in kg/min) / (HFss (gecorrigeerd))

Stap 5: Resultaten interpreteren
Vergelijk de berekende VO2-max met normwaarden voor de leeftijd en het geslacht van de persoon. Dit geeft een indicatie van de cardiorespiratoire fitheid van de persoon. Hogere VO2-max-waarden duiden op een betere fitheid.

Houd er rekening mee dat de exacte formules en referentiewaarden kunnen variëren, afhankelijk van het specifieke protocol dat wordt gebruikt bij de Astrand fietstest. Het is essentieel om de specifieke instructies en formules te volgen die zijn opgegeven in het testprotocol dat wordt gebruikt in de betreffende klinische of onderzoeksomgeving om nauwkeurige resultaten te verkrijgen.

 

testen

Vergelijking met andere fitheidstesten

Bij het beoordelen van iemands cardiorespiratoire fitheid zijn er verschillende fitheidstests beschikbaar, elk met zijn eigen unieke kenmerken en toepassingen. In deze sectie zullen we de Astrand fietstest vergelijken met twee andere veelvoorkomende fitheidstests: de Bruce-treadmilltest en de 6-minuten wandeltest. We zullen de voor- en nadelen van elk benadrukken.

Astrand fietstest:
Voordelen: De Astrand fietstest is relatief eenvoudig uit te voeren en vereist minimale uitrusting, zoals een ergometer en een hartslagband. Het meten van de VO2-max, een belangrijke indicator van cardiorespiratoire fitheid, is een van de belangrijkste voordelen van deze test. Het kan worden aangepast aan verschillende fitnessniveaus door de weerstand aan te passen.

Nadelen:
De test is mogelijk minder geschikt voor mensen met beperkte beenfunctie of gewrichtsproblemen, omdat deze een actieve deelname op een fiets vereist. Het kan moeilijk zijn om een constante hartslag te handhaven, wat invloed kan hebben op de nauwkeurigheid van de resultaten.

Bruce-treadmilltest:
Voordelen: Deze test wordt uitgevoerd op een loopband, waardoor het geschikt is voor mensen die niet kunnen fietsen. Het biedt een hoge mate van aanpasbaarheid, omdat de helling en snelheid geleidelijk kunnen worden verhoogd. Het is geschikt voor het meten van de maximale zuurstofopname (VO2-max).

Nadelen: De Bruce-test kan fysiek veeleisender zijn dan de Astrand fietstest, wat een belemmering kan zijn voor sommige individuen, met name ouderen of mensen met beperkte loopvaardigheid.

6-minuten wandeltest:
Voordelen: De 6-minuten wandeltest is eenvoudig uit te voeren en vereist geen speciale apparatuur, behalve een stopwatch en een vlak parcours. Het is geschikt voor een breed scala aan mensen, inclusief ouderen en mensen met beperkte mobiliteit. Het meet de loopafstand in een vastgestelde tijd en is gericht op uithoudingsvermogen.

Nadelen:
Deze test meet niet direct de VO2-max, wat een beperking kan zijn bij het beoordelen van de cardiorespiratoire fitheid op het hoogste niveau. De resultaten zijn gevoelig voor individuele inspanning en motivatie, wat de consistentie kan beïnvloeden.

Het kiezen van de juiste fitheidstest hangt af van de doelstellingen, de fysieke mogelijkheden en de beschikbare uitrusting. Elke test heeft zijn eigen sterke punten en beperkingen, en de keuze moet worden afgestemd op de specifieke behoeften en mogelijkheden van het individu dat wordt getest. 

We helpen je graag verder!

Vul dan het formulier in met jouw gegevens en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op om je meer informatie te verstrekken over de Astrand fietstest in combinatie met de Emotion 900 ergometer!

Je hebt geen voornaam ingevoerd
Je hebt geen (correct) e-mailadres ingevoerd
Je hebt geen (correct) telefoonnummer ingevoerd