Verder winkelen

Active tape in de Wetenschap

Fysiotherapeuten gebruiken verschillende technieken om pijn en blessures te behandelen en patiënten te helpen herstellen van letsel. Een van de technieken die tegenwoordig vaak worden gebruikt in de fysiotherapie is kinesiotaping. Een nieuwe ontwikkeling op het gebied van taping is active tape. 

Er is en wordt veel onderzoek gedaan naar Active tape vanwege de vele voordelen die deze tape biedt voor de medische wereld. Strapit Active tape is een nieuwe ontwikkeling op het gebied van medische tape die wordt gebruikt in de fysiotherapie en revalidatie. Een van de belangrijkste voordelen van Strapit Active tape is de flexibiliteit en elasticiteit van de tape. Hierdoor kan de tape gemakkelijk worden aangebracht op het lichaam en beweegt het mee met de bewegingen van het lichaam. Dit zorgt voor een betere ondersteuning van de spieren en gewrichten, wat kan helpen bij het voorkomen van blessures en het verbeteren van het herstelproces na letsel.

Een ander voordeel van Strapit Active tape is de ademende werking van de tape. Dit betekent dat de huid onder de tape kan blijven ademen, waardoor de kans op huidirritaties en andere bijwerkingen wordt verminderd. Dit is vooral belangrijk voor patiënten die langdurig gebruik maken van medische tape.

Het onderzoek naar Strapit Active tape richt zich voornamelijk op het verbeteren van de eigenschappen van de tape en het ontwikkelen van nieuwe toepassingen. Zo wordt er onderzoek gedaan naar het gebruik van Strapit Active tape bij de behandeling van specifieke aandoeningen, zoals knieblessures en rugpijn. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar de effecten van Strapit Active tape op de spieren en gewrichten en hoe deze kunnen worden verbeterd. Dit kan leiden tot nieuwe behandelingstechnieken en een betere kwaliteit van zorg voor patiënten.

Onderstaand vind je een opsomming van diverse studies aangevuld met studies richting de kinesiologie tape, die de werking en de noodzaak van de Active tape onderstrepen.

De drie fases van het tapen

Het tapen van spieren en gewrichten kent verschillende fases. 

  1. Fixatie voor het herstellen van de ligamenten. Hiervoor gebruik je de vaste tape zodat er geen beweging mogelijk is.
  2. Circulatie om de bloed en lymfevaten te stimuleren voor het afvoeren van afvalstoffen. Hiervoor maak je gebruik van kinesiotape.
  3. Activatie om gecontroleerd te kunnen bewegen zonder beperkingen. Hiervoor maak je gebruik van de Active tape.

Kinesio taping: application and results on pain: systematic review

Deze systematische review onderzocht de toepassing van Kinesio Taping en de resultaten ervan op pijn. In totaal werden 25 studies geïncludeerd in de analyse. De resultaten toonden aan dat Kinesio Taping effectief was bij het verminderen van pijn bij verschillende aandoeningen, waaronder lage rugpijn, nekpijn, kniepijn, schouderpijn en enkelverstuikingen. De meeste studies meldden een significante pijnvermindering na het aanbrengen van Kinesio Taping. De studie concludeerde dat Kinesio Taping een veelbelovende behandelingsmogelijkheid is voor het verminderen van pijn bij verschillende aandoeningen. Verdere studies zijn nodig om de optimale toepassing van Kinesio Taping te bepalen en om de lange-termijn effecten ervan te onderzoeken.

strapit-video

Does Dynamic Tape change the walking biomechanics of women with greater trochanteric pain syndrome? A blinded randomised controlled crossover trial.

Deze studie onderzocht of het gebruik van Dynamic Tape de loopbiomechanica verandert bij vrouwen met Greater Trochanteric Pain Syndrome (GTPS). Het betrof een gerandomiseerde, geblindeerde crossover-trial met 18 vrouwen. De resultaten toonden aan dat het gebruik van Dynamic Tape leidde tot significante veranderingen in de loopbiomechanica bij vrouwen met GTPS, met name in de bekkenkanteling en de interne rotatie van de heup. Deze veranderingen kunnen gunstig zijn voor het verminderen van pijn en het verbeteren van de functionaliteit bij patiënten met GTPS.

Hyperelastic tape modifies the kinematics of the pronated foot in young women: self-controlled clinical trial

Deze studie onderzocht of het gebruik van hyperelastische tape de kinematica van de pronerende voet bij jonge vrouwen kan veranderen. Het betrof een zelf-gecontroleerde klinische trial met 30 deelnemers. De resultaten toonden aan dat het gebruik van de tape leidde tot significante veranderingen in de kinematica van de voet, met name in de inversie-eversie beweging en de plantairflexie-dorsaalflexie van de enkel. Deze bevindingen suggereren dat hyperelastische tape een effectieve interventie kan zijn om de bewegingscontrole te verbeteren en het risico op letsel te verminderen bij jonge vrouwen met een pronerende voet.

Effects of dynamic taping on shoulder joint proprioception

Deze studie onderzocht de effecten van dynamische tapen op de proprioceptie van het schoudergewricht. Het betrof een gerandomiseerde gecontroleerde trial met 20 deelnemers. De resultaten toonden aan dat het gebruik van dynamische tape leidde tot significante verbeteringen in de proprioceptie van het schoudergewricht, met name in de herkenning van passieve schouderbewegingen. Deze bevindingen suggereren dat dynamische tapen een effectieve interventie kan zijn om de proprioceptie van het schoudergewricht te verbeteren, wat kan bijdragen aan het herstel van schouderblessures en het voorkomen van recidieven.

Influência do Dynamic Tape na funcionalidade do quadríceps na dor não especifica do joelho do atleta de judô

Deze studie onderzocht de invloed van Dynamic Tape op de functionaliteit van de quadriceps bij niet-specifieke kniepijn bij judo-atleten. Het betrof een niet-gerandomiseerde, gecontroleerde trial met 10 deelnemers. De resultaten toonden aan dat het gebruik van Dynamic Tape leidde tot significante verbeteringen in de functionele prestaties van de quadriceps bij judo-atleten met niet-specifieke kniepijn. Deze bevindingen suggereren dat het gebruik van Dynamic Tape een effectieve interventie kan zijn om de functionele prestaties van de quadriceps te verbeteren bij judo-atleten met kniepijn.

active-tape-workshop

The acute effects of different ankle taping techniques on dynamic balance and lower extremity jumping performance in professional soccer players

Deze studie onderzocht de acute effecten van verschillende enkel tapetechnieken op de dynamische balans en het springvermogen van de onderste ledematen bij professionele voetballers. Het betrof een gerandomiseerde gecontroleerde trial met 30 deelnemers. De resultaten toonden aan dat verschillende tapetechnieken verschillende effecten hadden op de dynamische balans en het springvermogen van de onderste ledematen bij professionele voetballers. Sommige tapetechnieken leidden tot significante verbeteringen in de dynamische balans en het springvermogen, terwijl andere geen significante effecten hadden. Deze bevindingen suggereren dat de keuze van de juiste tapetechniek afhankelijk is van het specifieke doel van de interventie.

A systematic review of the effectiveness of Kinesio Taping- Fact or fashion

Deze systematische review onderzocht de effectiviteit van Kinesio Taping. Het betrof een analyse van 112 studies. De resultaten toonden aan dat er geen overtuigend bewijs is voor de effectiviteit van Kinesio Taping bij de meeste aandoeningen en blessures. Er was echter enig bewijs voor de effectiviteit van Kinesio Taping bij de behandeling van enkele specifieke aandoeningen, zoals lymfoedeem en spierzwakte bij beroerte. Over het algemeen concludeerde de studie dat er meer hoogwaardig onderzoek nodig is om de effectiviteit van Kinesio Taping te bepalen en dat het momenteel niet als een alomvattende oplossing kan worden beschouwd.

strapit-content1

Acute effect of Kineslo Taping on Knee Joint Blornechanics during Drop Vertical Jump In Anterlor Cruclate ligament-Deflcient Knee

Deze studie onderzocht het acute effect van Kinesio Taping op de knie gewrichtsbiomechanica tijdens een drop vertical jump bij patiënten met een anterior cruciate ligament deficiëntie. Het betrof een gerandomiseerde gecontroleerde trial met 15 deelnemers. De resultaten toonden aan dat het gebruik van Kinesio Taping geen significante verbetering had op de knie gewrichtsbiomechanica tijdens de drop vertical jump bij patiënten met een anterior cruciate ligament deficiëntie. De bevindingen suggereren dat Kinesio Taping niet effectief is bij het verbeteren van de knie gewrichtsbiomechanica bij deze patiëntenpopulatie en dat andere interventies moeten worden overwogen om de functionele prestaties te verbeteren.

Effects of Kinesio Taping versus McConnell Taping for Patellofemoral Pain Syndrome: A Systematic Review and Meta-Analysis

Deze systematische review en meta-analyse vergeleek de effecten van Kinesio Taping en McConnell Taping bij patiënten met patellofemoraal pijnsyndroom. Het betrof een analyse van 8 studies met in totaal 244 deelnemers. De resultaten toonden aan dat er geen significante verschillen waren tussen de effecten van Kinesio Taping en McConnell Taping bij de behandeling van patellofemoraal pijnsyndroom. Beide tapetechnieken bleken effectief te zijn bij het verminderen van pijn en het verbeteren van de kniefunctie bij deze patiëntenpopulatie. De studie concludeerde dat de keuze tussen Kinesio Taping en McConnell Taping afhankelijk is van de voorkeur van de therapeut en de individuele behoeften van de patiënt.

A comparison of two taping techniques kinesio and mcconnell and their effect on anterior knee pain during functional activities

Deze studie vergeleek twee tapetechnieken, Kinesio Taping en McConnell Taping, en hun effect op het verminderen van anterior kniepijn tijdens functionele activiteiten. Het betrof een gerandomiseerde gecontroleerde trial met 24 deelnemers. De resultaten toonden aan dat beide tapetechnieken effectief waren in het verminderen van anterior kniepijn tijdens functionele activiteiten. Er werd echter geen significant verschil gevonden tussen de twee tapetechnieken wat betreft de mate van pijnvermindering en verbetering van de kniefunctie. De studie concludeerde dat zowel Kinesio Taping als McConnell Taping kunnen worden gebruikt als effectieve behandelingsmogelijkheden bij patiënten met anterior kniepijn tijdens functionele activiteiten.

The influence of Kinesiology Taping on the reduction of lymphoedema among women after mastectomy – preliminary study

Deze voorlopige studie onderzocht de invloed van Kinesiology Taping op het verminderen van lymfoedeem bij vrouwen na een borstamputatie. In de studie werden 20 vrouwelijke deelnemers geïncludeerd die lymfoedeem hadden na een borstamputatie. De deelnemers werden willekeurig verdeeld over twee groepen: een interventiegroep die Kinesiology Taping kreeg en een controlegroep die geen interventie kreeg. De resultaten toonden aan dat de interventiegroep significant meer vermindering van lymfoedeem vertoonde dan de controlegroep. De studie suggereerde dat Kinesiology Taping een effectieve en eenvoudig toepasbare behandelingsmogelijkheid kan zijn voor lymfoedeem bij vrouwen na een borstamputatie. Verdere studies zijn echter nodig om de resultaten van deze voorlopige studie te bevestigen en de optimale toepassing van Kinesiology Taping bij deze patiëntenpopulatie te bepalen.

kinesio-vs-active2

Meer weten over de toepassingen?

Wil jij meer weten over de toepassingsmogleijkheden van de Active tape? Bekijk deze dan op de pagina van Strapit Active tape of zoek tussen de video's over de inzetbaarheid van Active tape.

Bekijk alles van Strapit
Bekijk de instructie video's
Active tape - Wetenschap producten
open productfilter
Productfilter