Verder winkelen

Zittende elleboog flexie, voor de elleboog en de biceps

Elleboogflexie is de beweging waarbij de hoek tussen de bovenarm en de onderarm wordt verminderd, meestal door de onderarm naar de bovenarm toe te buigen. Dit is de beweging die optreedt wanneer je je arm buigt om bijvoorbeeld iets naar je mond te brengen of een vuist te maken. Elleboogflexie wordt uitgevoerd door de biceps- en brachialis-spieren en is een essentiële beweging in het dagelijks leven.

De zittende elleboogbuiging is een isometrische test die de evaluatie van de maximale neuromusculaire capaciteiten van de biceps brachii mogelijk maakt bij een elleboogbuiging van 90 graden. De zittende elleboogbuiging kan worden gebruikt om eventuele tekorten op het gebied van kracht of snelheid van krachtsontwikkeling te bepalen. Het stelt professionals in staat om de revalidatie van een blessure aan de biceps brachii te optimaliseren en preventieplannen te ontwikkelen. Daarom kan de waarde van deze test worden gebruikt om een trainingsplan op te stellen op basis van een percentage van de maximale kracht die tijdens de test is bereikt. Deze behandeling versterkt de elleboogbuigers, verbetert de mobiliteit van de elleboog en helpt elleboogpijn of blessures te voorkomen. Onderzoekers gebruiken deze beoordeling veelvuldig om de kracht van de biceps brachii bij ouderen en patiënten met elleboogblessures te diagnosticeren.

elleboog-flexie

Waarom tekorten in de elleboog meten?

Het is belangrijk om tekorten op het gebied van kracht of snelheid van krachtsontwikkeling in de elleboog te bepalen om verschillende redenen:

Diagnose van blessures: Het vaststellen van tekorten in kracht of snelheid van krachtsontwikkeling kan helpen bij de diagnose van blessures aan de elleboog en de omliggende spieren, zoals de biceps brachii. Dit kan artsen en therapeuten helpen om de aard en ernst van de blessure beter te begrijpen.

Revalidatie: Als een blessure aan de elleboog is opgetreden, kan het beoordelen van kracht- en snelheidstekorten essentieel zijn voor het ontwerpen van een effectief revalidatieprogramma. Het stelt professionals in staat om specifieke doelen te stellen en oefeningen te kiezen die gericht zijn op het verbeteren van deze tekorten, wat de revalidatie kan versnellen.

Preventie: Het identificeren van tekorten in kracht of snelheid van krachtsontwikkeling kan ook helpen bij het opstellen van preventieplannen. Door zwakke punten te identificeren, kunnen atleten en mensen die herhaaldelijk hun ellebogen belasten, gerichte training en oefeningen ondergaan om blessures in de toekomst te voorkomen.

Prestatieverbetering: Voor sporters kan het verbeteren van de kracht en snelheid van krachtsontwikkeling in de elleboog bijdragen aan betere sportprestaties, zoals het werpen van een bal in honkbal of het uitvoeren van gymnastiekroutines.

Het bepalen van tekorten op het gebied van kracht en snelheid van krachtsontwikkeling in de elleboog is belangrijk om blessures te diagnosticeren, de revalidatie te verbeteren, blessures te voorkomen en sportprestaties te optimaliseren. Het stelt professionals in staat om gepersonaliseerde behandelingsplannen en trainingsprogramma's te ontwikkelen die specifiek zijn afgestemd op de behoeften van individuen.

Hoe voer je een elleboog flexie uit?

Om een elleboogflexie uit te voeren, volg je de volgende stappen:

Voorbereiding:
Begin met een goede houding: Ga rechtop zitten of staan met je arm ontspannen langs je lichaam en je elleboog in een hoek van ongeveer 90 graden.

Uitvoering:
Om de elleboog te buigen, span je de spieren aan die verantwoordelijk zijn voor deze beweging, voornamelijk de biceps brachii en de brachialis. Dit doe je door de spieren in je bovenarm aan te spannen. Buig je elleboog door je onderarm naar je bovenarm toe te brengen. Houd je pols recht en beweeg alleen je onderarm. Probeer de beweging gecontroleerd en zonder schokken uit te voeren. Adem normaal tijdens de oefening.

Herhaal indien nodig:
Voer de elleboogflexie meerdere keren uit, afhankelijk van je trainingsdoelen of revalidatieprogramma. Dit kan variëren van enkele herhalingen tot meerdere sets. Laat je arm voorzichtig terugkeren naar de beginpositie om de oefening te voltooien.

Het is belangrijk om de beweging gecontroleerd en zonder overmatige kracht te doen om blessures te voorkomen.

kforce-push-achterzijde4

Wat heb je nodig voor het uitvoeren van de elleboog flexie?

Belangrijk bij het uitvoeren van de elleboog flexie is het inzichtbaar maken van gegevens. Hiervoor heeft Kinvent het perfecte product ontwikkelt met de KFORCE Push. De kForce-Push is een draagbare spierdynamometer die word gebruikt voor de evaluatie van de spierkracht. Dit apparaat meet de isometrische kracht aan de hand van piekkracht en de gemiddelde kracht van een specifieke spier of spiergroep. Hiermee word de maximale kracht, uithoudingsvermogen en spiersymmetrie inzichtelijk gemaakt. Door het verrichten van de metingen word het verschil aan kracht in beiden lichaamshelften inzichtelijk gemaakt. Op basis van deze gegevens kan er een gerichte training samengesteld worden.

Een van de grootste voordelen van dit product is dat het real-time metingen levert, wat van onschatbare waarde is. Het stelt je in staat om direct inzicht te krijgen in tekortkomingen op het gebied van kracht of snelheid van krachtontwikkeling vast te stellen. De waarde van deze test kan worden gebruikt om een trainingsplan op te stellen op basis van een percentage van de maximale kracht die tijdens de test wordt bereikt. De waarde van deze test wordt gebruikt om een trainingsplan op te stellen op basis van een percentage van de maximale kracht die tijdens de test wordt bereikt. De training versterkt de kniestrekkers, verbetert daardoor de mobiliteit van de knie en helpt kniepijn of blessures te voorkomen. Onderzoekers en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg maken op grote schaal gebruik van deze beoordeling.

De KFORCe Push, wat meet je met dit product?

  • Peak force (maximale kracht): Dit meet de hoogste kracht die wordt gegenereerd tijdens een beweging, zoals bij het uitvoeren van een sprong of een andere fysieke activiteit. Het geeft aan hoeveel kracht je op dat moment uitoefent.
  • RFD-pieken (snelheid van krachtontwikkeling): Dit meet hoe snel de kracht verandert tijdens een beweging. Het geeft aan hoe snel je in staat bent om kracht op te bouwen.
elleboog-flexie-push

Hoe voer je een zittende elleboog flexie uit?

  • Voorbereidingstijd: 5 seconde
  • Oefenen: 3 keer
  • Duur: 5 seconde
  • Rust: 15 seconde

Het uitvoeren van een zittende elleboog flexie heb je de KFORCE Push nodig, een speciaal instrument dat ontworpen is om kracht te meten. Open de app op de tablet en kies voor de knijpkracht meting met de KFORCE Push. Verbind de Push met de tablet of mobiele apparaat door gebruik te maken van bluetooth. Zorg er voor dat er bluetooth beschikbaar en verbind middels het knopje op de Push.

Beginpositie:
De deelnemer neemt plaats op de behandeltafel en laat zijn voeten bengelen. De deelnemer plaatst zijn elleboog in een hoek van 90 graden.

Instructie voor de behandelaar:
Plaats de muscle controller, de KFORCE Psuh, op het voorste deel van de pols van de deelnemer. Houd met de andere hand de elleboog van de deelnemer vast. 

Uitvoering:
De deelnemer duwt zo hard mogelijk omhoog.

Wees voorzichtig, de behandelaar mag geen kracht uitoefenen, hij moet gewoon zijn positie behouden zonder te bewegen en de elleboog van de deelnemer te fixeren om schouderbuiging en enige compensatiebeweging te voorkomen.

We helpen je graag verder!

Vul dan het formulier in met jouw gegevens en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op om je meer informatie te verstrekken over de elleboog flexie in combinatie met de kForce Push!

Je hebt geen voornaam ingevoerd
Je hebt geen (correct) e-mailadres ingevoerd
Je hebt geen (correct) telefoonnummer ingevoerd