Verder winkelen

De NEN 3140 en Fysiotherapeuten

Voor fysiotherapeuten speelt de NEN 3140 een belangrijke rol in het waarborgen van de veiligheid van zowel patiënten als medewerkers in hun praktijken en klinieken. In dit blog bericht vertellen we enkele specifieke aspecten van de norm die relevant zijn voor fysiotherapeuten.

Apparatuur en elektrische installaties in de praktijkruimte

Fysiotherapeuten maken vaak gebruik van elektrische apparatuur, zoals behandeltafels, shockwave therapie en Deep Oscillation behandelingen. Het is essentieel dat deze apparatuur regelmatig wordt geïnspecteerd en onderhouden om ervoor te zorgen dat ze veilig en betrouwbaar blijven functioneren. De NEN 3140 geeft richtlijnen voor het inspecteren en onderhouden van deze apparatuur, waardoor de kans op storingen en mogelijke gevaren wordt geminimaliseerd.

nen3140-do-1
knie-klacht

Veiligheid van patiënten en medewerkers

De NEN 3140 benadrukt ook de noodzaak om elektrische risico's te beheersen om de veiligheid van patiënten en medewerkers te waarborgen. Dit omvat het voorkomen van elektrocutiegevaren en het minimaliseren van brandrisico's die kunnen ontstaan door defecte elektrische apparatuur of installaties. Fysiotherapeuten moeten ervoor zorgen dat hun praktijkruimtes voldoen aan de veiligheidseisen van de norm.

Periodieke keuringen

Volgens de NEN 3140 moeten elektrische installaties en apparatuur regelmatig worden gekeurd. Dit geldt ook voor fysiotherapeutische praktijken. Het uitvoeren van periodieke keuringen is cruciaal om te controleren of alle elektrische systemen en apparaten nog steeds voldoen aan de veiligheidsnormen. Deze keuringen helpen om mogelijke problemen op te sporen voordat ze gevaarlijke situaties kunnen veroorzaken.

nen-keuring-1-1
handschoen-1

Persoonlijke beschermingsmiddelen

De NEN 3140 benadrukt het belang van het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) bij het werken met elektrische installaties en apparatuur. Dit geldt ook voor fysiotherapeuten en hun medewerkers wanneer ze in contact komen met elektrische apparatuur. Het gebruik van geschikte PBM, zoals geïsoleerde handschoenen en veiligheidsschoenen, kan het risico op letsel verminderen.

Conclusie

Kortom, de NEN 3140 is niet alleen relevant voor grote industriële omgevingen, maar ook voor fysiotherapeutische praktijken. Het naleven van deze norm is essentieel om de veiligheid te waarborgen, de risico's te minimaliseren en een professionele en verantwoorde benadering van elektrische veiligheid te garanderen in de dagelijkse praktijk.

Fysiotherapeuten kunnen meer informatie vinden over hoe de NEN 3140 van toepassing is op hun praktijk en hoe ze aan de norm kunnen voldoen op deze pagina. Het volgen van de richtlijnen van de NEN 3140 is niet alleen een juridische verplichting, maar ook een investering in de veiligheid en het welzijn van iedereen die gebruikmaakt van fysiotherapeutische diensten.

Onderhoud aanvragen
Onderhoudskosten berekenen

Wil jij dat bovenstaand artikel door iemand anders wordt gelezen?
Deel dit artikel dan op jouw favoriete platform met de volgende buttons: