Verder winkelen

Alles wat je moet weten over de NEN 3140

Als je in de wereld van elektrische installaties en veiligheid werkt, is de term "NEN 3140" je waarschijnlijk niet vreemd. Maar voor degenen die er minder bekend mee zijn, laten we eens dieper ingaan op wat de NEN 3140 precies inhoudt, of het wettelijk verplicht is, welke apparaten eronder vallen, en wat het verschil is tussen de NEN 1010 en de NEN 3140.

Wat houdt de NEN 3140 in?

De NEN 3140 is een Nederlandse norm die betrekking heeft op elektrische installaties en apparatuur. Het doel van deze norm is om de veiligheid te waarborgen bij het gebruik van elektrische installaties en apparatuur. De NEN 3140 bevat richtlijnen en voorschriften voor het veilig werken met elektrische installaties en apparatuur en heeft tot doel om elektrische ongevallen te voorkomen. Hierbij kun je denken aan brand, elektrocutie en andere gevaarlijke situaties die kunnen ontstaan als gevolg van onveilige elektrische installaties.

De norm bevat onder andere voorschriften voor het inspecteren, onderhouden en keuren van elektrische installaties en apparatuur. Ook worden er richtlijnen gegeven voor het werken in de nabijheid van elektrische installaties en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

nen-keuring-1
verplicht-1

Is de NEN 3140 wettelijk verplicht?

Ja, de NEN 3140 is wettelijk verplicht in Nederland. Volgens de Arbowet (Arbeidsomstandighedenwet) en het Arbobesluit moeten werkgevers ervoor zorgen dat elektrische installaties en apparatuur in hun bedrijf veilig worden gebruikt. De NEN 3140 biedt de nodige richtlijnen en voorschriften om aan deze wettelijke verplichting te voldoen.

Het niet naleven van de NEN 3140 kan leiden tot ernstige veiligheidsrisico's en juridische consequenties voor werkgevers. Daarom is het van groot belang om de norm serieus te nemen en ervoor te zorgen dat elektrische installaties en apparatuur regelmatig worden geïnspecteerd en onderhouden volgens de voorschriften van de norm.

Welke apparaten vallen onder de NEN3140?

De NEN 3140 is van toepassing op alle elektrische installaties en apparatuur in bedrijven en organisaties. Dit omvat een breed scala aan apparaten en installaties, waaronder:

  • Elektrische machines en gereedschappen
  • Schakel- en verdeelinrichtingen
  • Verlichtingssystemen
  • Elektrische bedrading en bekabeling
  • Stopcontacten en stekkers
  • Elektrische apparatuur in keukens en laboratoria

Het maakt niet uit of de elektrische installaties en apparatuur zich bevinden in kantoren, fabrieken, winkels of andere bedrijfsomgevingen; de NEN 3140 is van toepassing op al deze locaties.

apparaten-1
keuring-luuk-1

Wat is het verschil tussen de NEN 1010 en de NEN 3140?

De NEN 1010 en de NEN 3140 zijn beide normen die betrekking hebben op elektrische installaties en veiligheid, maar ze hebben verschillende doelen en toepassingen.

De NEN 1010 is een norm die specifiek gericht is op elektrische installaties in gebouwen. Het heeft betrekking op de installatie van elektrische systemen in woningen, kantoren, fabrieken en andere gebouwen. De NEN 1010 stelt eisen aan zaken als de dimensionering van elektrische leidingen, de plaatsing van stopcontacten en schakelaars, en de bescherming tegen overbelasting en kortsluiting. Kortom, het is een norm die zich richt op het ontwerp en de aanleg van elektrische installaties.

Aan de andere kant is de NEN 3140 gericht op de veiligheid van elektrische installaties en apparatuur nadat ze zijn geïnstalleerd. Het heeft betrekking op zaken als het periodiek inspecteren en onderhouden van elektrische installaties, het veilig werken met elektrische apparatuur en het voorkomen van elektrische gevaren op de werkplek. Kort gezegd, de NEN 3140 richt zich op de veilige exploitatie van elektrische installaties.

In veel gevallen moeten zowel de NEN 1010 als de NEN 3140 worden nageleefd om ervoor te zorgen dat elektrische installaties zowel correct zijn geïnstalleerd als veilig worden gebruikt.

Voor meer gedetailleerde informatie over de NEN 3140 en het belang van elektrische veiligheid, kun je hier bekijken.

Conclusie

De NEN 3140 is een essentiële norm in Nederland om de veiligheid van elektrische installaties en apparatuur te waarborgen. Het is wettelijk verplicht en geldt voor een breed scala aan apparaten en installaties in verschillende bedrijfsomgevingen. Het is belangrijk om de norm serieus te nemen en ervoor te zorgen dat elektrische installaties en apparatuur regelmatig worden geïnspecteerd en onderhouden volgens de voorschriften van de NEN 3140.

Voor meer informatie over NEN 3140-keuringen en hoe ze kunnen bijdragen aan een veilige werkomgeving, kun je terecht op deze pagina.

Het naleven van de NEN 3140 is niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een belangrijk aspect van verantwoord ondernemen en het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van werknemers en bezoekers op de werkplek

Onderhoud aanvragen
Onderhoudskosten berekenen

Wil jij dat bovenstaand artikel door iemand anders wordt gelezen?
Deel dit artikel dan op jouw favoriete platform met de volgende buttons: